Returns and exchanges

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ANKA LETYCJA WALICKA   Poniższy regulamin zwany dalej “Regulaminem” określa sposób funkcjonowania Sklepu internetowego pod nazwą ANKA LETYCJA WALICKA znajdującego się pod adresem internetowym www.ankawalicka.com/shop oraz warunki korzystania z niego.   Regulamin określa prawa, obowiązki zarejestrowanych jaki i nie zarejestrowanych Klientów Sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy ////Administratorem//// jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep, zwanego dalej “Sklepem”. Każdy potencjalny Klient z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. Właścicielem Sklepu internetowego ANKA LETYCJA WALICKA z siedzibą w Krakowie na ul. Malachitowa 8/64; 30-798 Kraków, reprezentowana przez Annę Walicką. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: 1.    Sklep, Sprzedawca – ANKA LETYCJA WALICKA prowadzący sklep internetowy działający pod adresem http://www.ankawalicka.com, prowadzący sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.  

2.    Klient – każdy podmiot [Konsument i/lub Przedsiębiorca] dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu.

 

3.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

4.    Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

 

5.    Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

 

6.    Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

 

7.    Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.

 

8.    Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 

9.    Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.

 

10. Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

 
 1. Informacje Ogólne.
   
 1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) dotyczą wszystkich zawieranych z ANKA LETYCJA WALICKA umów sprzedaży i dostawy towaru poprzez sklep internetowy www.ankawalicka.com/shop (zwany dalej „Sklepem”), niezależnie od zastosowanego w danym przypadku środka porozumiewania się na odległość, służącego do kontaktu lub zawierania umów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorstwami bez fizycznej obecności stron umowy.
 
 1. Regulamin skierowany jest do wszystkich zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników Sklepu (zwanych dalej „Klientami”) oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.
 
 1. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu Internetowego należy wysyłać na adres  e-mail office@ankawalicka.com natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: ANNA WALICKA, ul.Malachitowa 8/64, 30-798 Kraków.
 
 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 
 1. Wszystkie towary sprzedawane przez sklep www.ankawalicka.com/shop są oryginalne i nowe, bez wad.
 
 1. Oferta Sklepu obowiązuje na terenie UE oraz w krajach poza UE.
 
 1. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją.
 
 1. Składanie zamówienia.
 
 1. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia są przyjmowane na stronie http://www.ankawalicka.com/shop
 
 1. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu , rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.
 
 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia (i jego potwierdzenia) i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w Sklepie.
 
 1. Do momentu zatwierdzenia wyboru zamówionych produktów przyciskiem „Przejdź do kasy”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu.
 
 1. Po zatwierdzeniu zamówionych produktów Klient zobowiązany jest do podania swoich danych teleadresowych (dotyczy Klientów niezarejestrowanych), metody dostawy oraz sposobu płatności.
 
 1. Do zamówienia doliczyć trzeba koszty przesyłki, które zostają określone w trakcie składania zamówienia.
 
 1. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. W przypadku Klientów niezarejestrowanych do złożenia zamówienia konieczne jest uprzednie zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja.
 
 1. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
– przelew bankowy, – płatność za pośrednictwem systemów płatności PayU oraz PayPal. – –  
 1. W przypadku płatności w formie przelewu bankowego, środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy Sklepu w ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane. O anulowaniu zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową.
 
 1. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
Oferta złożona przez klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 3   dni przestaje go wiązać.        
 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się do 2 dni pracujących od zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu wpłaty dotyczącej zamówienia lub do 2 dni pracujących po potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności za pośrednictwem systemów płatności PayU lub PayPal.
 
 1. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy jak najszybciej skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową za pomocą adresu: office@ankawalicka.com, wpisując w tytule maila numer zamówienia. Zamówienia są obsługiwane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00-15.00.
 
 1. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail. Są one niezbędne do potwierdzenia zamówienia. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane dane są tego rodzaju, że oceniając sprawę rozsądnie można w sposób uzasadniony przyjąć, że dane są nieprawdziwe lub zostały podane dla żartu, jak również w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sklep podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
 
 1. Do każdego zamówienia sklep wystawia paragon lub faktura VAT. Paragon / faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
    Metody zamówień   Dostępne przedmioty   Zamówienia złożone z dostępnych pozycji, po potwierdzeniu ich dostępności i sprawdzeniu transakcji bankowej, będą realizowane do 2 dni roboczych od potwierdzenia złożenia zamówienia. Należy pamiętać, że podczas sezonowej wyprzedaży i wyprzedaży promocyjnej mogą wystąpić opóźnienia w przetwarzaniu zamówienia.   Elementy zamówione w przedsprzedaży Zamówienie w przedsprzedaży jest rezerwacją przedmiotu, który nie jest jeszcze dostępny do sprzedaży, ale wkrótce będzie. Przedmioty w przedsprzedaży są wysyłane po przybyciu produktów do magazynu w czasie podanym na stronie zakupu przedmiotu. W przypadku, gdy towar w przedsprzedaży nie zostanie dostarczony, ANKA LETYCJA WALICKA natychmiast poinformuje i zwróci się do klientów. ANKA LETYCJA WALICKA nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienie w przesyłce spowodowane okolicznościami poza kontrolą ANKA LETYCJA WALICKA, które powodują, że zamówione produkty trafiają do magazynu później niż czas określony na stronie zakupu produktu. Zamówienia w przedsprzedaży zakupione za pomocą przelewu bankowego muszą zostać opłacone w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przelewów bankowych.     obowiazuje wszytkie wytyczne co w punkcie 2 TO POPRAWIC   Jeśli chodzi o zamówienie z dostępnymi przedmiotami i zamówionymi wcześniej przedmiotami, wysyłka nastąpi w 2 różnych fazach:   Dostępne towary będą wysyłane przy użyciu standardowych metod wysyłki   Artykuły zamówione w przedsprzedaży zostaną wysłane zaraz po tym, jak produkty będą dostępne w magazynie, za dodatkową dopłatą za wysyłkę.     III. Realizacja zamówienia.    
 1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 
 1. Z uwagi na możliwość niedostępności w magazynie części towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, w momencie zakupu przez Klienta, czas oczekiwania na zrealizowanie zamówienia może trwać do 30 dni o czym będzie poinformowany Klient drogą mailową.
 
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do 30 dniowej daty realizacji zamówionego przez klienta produktu.
 
 1. Sklep ma obowiązek wysłania przesyłki do kupującego maksymalnie do 30 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Jeżeli w tym terminie sprzedający nie wyśle klientowi zamówienia, niezależnie od tego, jakie są przyczyny niewysłania przesyłki na czas, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. W chwili otrzymania od klienta informacji o odstąpieniu od umowy, Sklep ma 14 dni na zwrot kwoty wpłaconej przez klienta (włącznie z kwotą za dostawę).
 
 1. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 
 1. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 
 1. Jeżeli Klient zdecyduje o anulowaniu zamówienia, a dokonał uprzednio zapłaty, to automatyczny zwrot tej kwoty wraz z kosztami przesyłki nastąpi w terminie do 14 dni ??? po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej, informującej o anulowaniu przez klienta złożonego zamówienia. Natomiast w przypadku decyzji klienta odnośnie częściowej realizacji zamówienia, wpłacona uprzednio kwota zostaje zaliczona na poczet zapłaty za realizowane w części zamówienie, a pozostała nadwyżka zostanie automatycznie zwrócona w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej, informującej o częściowej realizacji zamówienia.
  IV . Wysyłka i odbiór towarów
 1. Czas dostawy towaru uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. ANKA LETYCJA WALICKA powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.
 
 1. Sprzedawca informuje, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenie stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.
 2. W przypadku, kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby. Dlatego w razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Klient uprawniony jest zażądać od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
 3. Sprzedawca informuje, że jeżeli po wydaniu przesyłki uprawniona do odbioru osoba zauważy ubytek lub uszkodzenie niedające się zauważyć z zewnątrz, to przysługuje jej prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
 4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.
 
 1. Możliwość zwrotu towaru.
   
 1. Klient może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny poprzez wysłanie oświadczenia o tym przedmiocie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie może zostać złożone w formie pisemnej bądź też w formie wiadomości elektronicznej wysłąnej na adres office@ankawalicka.com
 
 1. We wskazanym powyżej przypadku Klient ma obowiązek niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru, nie później niż w terminie 14 dni ????i kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrot zakupionego towaru następuje na adres: ANKA LETYCJA WALICKA ul. Malachitowa 8/64, 30-798 Kraków.
 
 1. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a kupujący Klient zwolniony jest ze wszystkich zobowiązań. Jeśli zwrot nastąpi we wskazanym terminie Sklep gwarantuje zwrot całej kwoty zapłaconej za towar bez kosztów przesyłki przelewem na rachunek klienta.
 
 1. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, w tym kosztów przesyłki wyższych niż najtańsza opcja przesyłki oferowana przez Sklep.
 
 1. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty przesyłki.
 
 1. Zwracany towar może nosić wyłącznie normalne ślady użycia, nie może być uszkodzony lub zabrudzony, a ponadto należy do niego dołączyć otrzymane opakowanie oraz rachunek.
 
 1. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 
 1. Sprzedawca ma obowiązek zwrócenia pieniędzy na podany przez Klienta numer konta do 14 dni roboczych od dnia otrzymania towaru na wskazany przez Sprzedawcę adres oraz swierdzeniu przez sprzedającego, że produkt jest kompletny i nie nosi śladów użytkowania wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.